Beslut från Kulturbryggan om Genomförandestöd

Vi citerar: ”Kulturbryggans kommitté fattade den 16 juni 2015 beslut för Genomförandestöd omgång 7. Vi har glädjen att meddela att ert projekt beviljades stöd.”
Projektet har sökt stöd för att ta fram ”en ny arbetsmetodik som vänder sig till textildesigners där designern i ett tidigt skede av designprocessen ska kunna fatta ett mer aktivt beslut om materialvalet utifrån materialets återvinningsmöjligheter.”
Vi är tacksamma för detta bidrag som ger oss möjlighet att under det närmaste året utveckla arbetet med en hållbar textilbransch.