Vår fantastiska planet Jorden

När naturen vaknar till liv efter vintern, blir insikten om hur fantastisk vår planet är extra tydlig. Genom att dela denna kraftfulla video gestaltad av Julia Roberts, vill vi därför påminna om varför vi gör det vi gör – varför projektet Tyg till Tyg finns. Att det är upp till oss människor att bestämma vilken framtid vi vill leva i…

Nature is Speaking