Svenska folkets missuppfattning om textilåtervinning

I veckan släppte Konsumentföreningen Stockholm en rapport om svenskarnas kunskap om skräp, sopsortering och återvinning. Det visar sig att det finns en hel del missuppfattningar och kunskapsluckor. Bland annat tror hela 67 % att större delen av klädkedjornas insamlade textilier blir nya kläder och textila material. Men detta är alltså felaktigt. Uppskattningsvis rör det sig om några få procent, vilket Tyg till Tyg är väl medveten om och är just det vi jobbar för att öka.

Kanske kan den senaste tidens reklamkampanjer från insamlande aktörer, med budskapet att inlämnade kläder blir nya, eller en alltför vid betydelse av begreppet återvinning, ha en del i denna missuppfattning.

För mer information om vad som verkligen gäller för skräp och återvinning, läs på föreningens hemsida, där du även kan ladda ner rapporten.