Inspirerande guldkorn på Åre Sustainability Summit

Härliga hösten är här och för Jenny innebar det ett besök i Åre för deltagande i hållbarhetskonferensen Åre Sustainability Summit. Årets tema var Bo, Äta och Klä sig och många intressanta talare bjöd på en hel del guldkorn och tankeväckare. Bl a att om man är en liten aktör kan man bara göra skillnad om man är bäst och att bara ha en bra produkt idag inte är tillräckligt, utan vad produkten står för blir allt viktigare för att lyckas på marknaden. Peppande ord som Tyg till Tyg tar med sig i sitt dagliga arbete.

Starkast intryck gjorde ändå en man från Cheyenne River i South Dakota, USA – Tiokasin Ghosthorse. Han är en av de mest inflytelserika talespersonerna för Nordamerikas ursprungsbefolkningar och deras rättigheter och utbildar människor i vikten av att leva i harmoni med varandra och med Moder Jord. Hans synsätt var så befriande och inspirerande och något västvärlden verkligen behöver ta efter, t ex att varje dag ägna tid åt att visa tacksamhet till naturen.

Ett hoppfullt steg i rätt riktning är att floden Whanganui på Nya Zeeland i mars i år som första flod i världen fått personstatus med rättigheter som en mänsklig individ! Tack vare urbefolkningen Maoriernas 140 år långa kamp att erkänna floden som en förfader och behandla den som en odelbar helhet, istället för det senaste seklets perspektiv utifrån ägande och förvaltande. Den nya statusen innebär att lagen inte gör skillnad på om någon missbrukar eller skadar floden eller Maoriestammen, för de är en och samma.

Och det är precis det här världen behöver mer av. Det är precis det här vi vill förmedla och önskade att hela mänskligheten utgick ifrån, som en självklar syn på livet, naturen och vår roll på jorden. Att vi är en del av naturen och har samma ursprung, och vi behöver behandla den som en del av vår familj. Och just därför är vi så angelägna om att hitta lösningar för återvinning, så att vi kan värna om våra vatten även vid framställning av bomull och övrig textil.