Biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj firas den internationella Biologiska mångfaldens dag och det vill vi såklart uppmärksamma. Dagen inrättades av FN år 2002 för att belysa och öka medvetenheten om betydelsen av en artrik natur. Biologisk mångfald är en av vår tids stora ödesfrågor, kanske den största. Samtidigt som det mesta fokus ligger på klimatförändringarna, så menar många att just minskningen av artrikedomen är ett större hot mot mänskligheten. En konsekvens som kommer sätta hela det ekologiska systemet i gungning innan effekterna av klimatförändringarna når sin fulla kraft. För biologisk mångfald är kanske den bästa försäkringen mot ett förändrat klimat – det både ökar motståndskraften och är otroligt viktigt för att säkra jordbruksproduktionen, oavsett om det handlar om bomull eller andra grödor. För oss blir motivet och engagemanget att vi är på rätt spår ännu starkare. Det visar att helheten är i fokus och att medvetenheten om människans handlande och dess konsekvenser borde vara självklar.

Naturskyddsföreningen är huvudpartner för årets arrangemang av Biologiska mångfaldens dag och anordnar en mängd aktiviteter runt om i landet.

Klicka här för att se vad som händer i närheten av dig eller läs mer om dagen här.

Arbetet med att kunna spinna tråden på nytt går framåt och hårt jobb ger resultat. Förutom teknikutvecklingen så är det viktigt att delge kunskap om dagens metoder och konsekvenser. Följ oss därför inom kort på både Facebook, Instagram och Twitter.