Bakgrund

Dagens ohållbara textilproduktionen med gifter, fossilbränsleberoende och de stora bergen av tyger som inte kan återvinnas ställer frågan hur en framtida, hållbar bransch ska se ut.

Klädföretaget Saiboo AB som designar, producerar och återvinner textilier med fokus på vårdsektorn har initierat projektet Tyg till Tyg för att arbeta brett med frågan.

Så här säger Åsa Strandberg, initiativtagare till Tyg till Tyg:

”Efter alla år i textilbranschen där fokus ligger på att konsumera kändes det viktigt att tänka hela vägen när jag startade ett eget företag, Saiboo. Det kan inte vara rimligt att textilier bara kastas och bränns när det gått åt så mycket resurser i form av både vatten, energi och gifter till produktionen. Det måste gå att göra annorlunda. Så i vår affärsidé ligger att ta tillbaka våra uttjänta textilier för att skapa nytt av gammalt. Det framgick snabbt att det inte går att göra trasmattor, grytlappar etc av allt. Dessutom var visionen att produktionen skulle kunna skalas upp till industriell nivå och att de nya produkterna skulle vara just nya – s k up-grading.

Efter många seminarier, kontakter och diverse Googlesök insåg jag att kärnfrågan handlar om att tänka rätt från början i kedjan. Branschens traditionella produktutvecklingsprocess kändes gammal – där tas ingen hänsyn till miljö utifrån andra halvan av en cirkulär ekonomi, när plagget är uttjänt.

Den insikten gav kraft att tillsammans med Mittuniversitetet i Östersund och Textilhögskolan i Borås ta sig an det utmanande projektet ”Ny designmetod för slutna materialcykler”. En mängd fantastiska människor har varit och är med och drar sitt strå till stacken. Idag jobbar vi än bredare och utvecklar för fullt den Återvinningsnyckel som har kommit att bli det primära verktyget för att göra designprocessen bättre anpassad till en cirkulär ekonomi.”