BioInnovation

Tyg till Tyg med sin ägare Saiboo AB är nu en del av projektet Sustainable Swedish Viscose, som ingår i BioInnovations satsning ”Etablera närodlad textil i Sverige”. Syftet med projektet är att undersöka vad som krävs för att tillverka hållbar textil viskos från svensk skogsråvara. Produktionen är tänkt att ligga i anslutning till ett svenskt massabruk, vilket beräknas ge både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Möjligheten att även vara anpassad för att kunna använda återvunnen cellulosa som råvara finns också med i planerna – något vi kommer jobba hårt för att se bli verklighet.

Projektet har precis startat med en första workshop och beräknas pågå till hösten 2018. Bland de övriga deltagarna finns bl.a Domsjö, Södra, SP, Swerea, Innventia, Lindex, Filippa K, Fjällräven, Haglöfs och Almedahls.

Bakgrunden till projektet är inte minst det globala ökade behovet av textilier som ett resultat av en växande medelklass, men också en möjlighet för en ny svensk industriutveckling. Eftersom bomullsproduktionen redan är starkt ifrågasatt och ansträngd ur en hållbarhetssynpunkt, så kan råvara från skog och återvunna biobaserade material ha stor potential för att bli en ersättare som kan möta den ökade efterfrågan.

Läs mer om projektet och BioInnovation här