Källförteckning poster

Här hittar ni förteckning över de källor som använts till poster på sociala medier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Magnusson, K., Eliasson, K., Fråne, A., Haikonen, K., Hultén, J., Olshammar, M., Stadmark, J. & Voisin, A. (2017). Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment: a review of existing data. Report C 183. Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet.
    http://www.ivl.se/webdav/files/Rapporter/C183.pdf