Linköpings universitet

Studenter på Linköpings universitet undersökte under våren 2016 möjligheterna till mekanisk textilåtervinning samt en förlängning av kläders livstid. Allt för att underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi. Läs om Renee Wever, kursansvarig, om hans tankar inför projektet.

ReneeNamn: Renee Wever
Ålder: 37
Bakgrund: Industrial Design Engineering

 

 


1. Varför valde du att arbeta med textilåtervinning?

Jag började arbeta som professor här på Linköpings universitet i september 2015. Jag undervisar i teknisk design på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). På min föregående tjänst, i Delft i Nederländerna, fokuserade jag bland annat på designens roll i övergången till en cirkulär ekonomi.

Det är en frågeställning som fortfarande intresserar mig och då särskilt frågor som rör konsumentvaror. Till skillnad från business-to-businessprodukter är de ofta mer komplexa till sin natur. Det rör allt från produktdesign, användarperspektiv, affärsmodeller till teknologi. Allt detta måste optimeras för att nå en cirkulär modell. Tyg kan förefalla vara enkelt vid en första anblick men är i själva verket bland det mest utmanande att ta sig an – och därmed väldigt spännande!

2. Vad hoppas ni få fram på kort sikt, under våren?

Som lärare vill jag inte styra studenterna för hårt. För mig handlar det om att övergripande undersöka förutsättningarna för tyger, kläder och mode i en cirkulär ekonomi. Jag hoppas vårt arbete kan ge impulser till fortsatt forskning om textilier och cirkulär design. På senare år har det dykt upp intressant forskning som tittat på olika aspekter av hållbara kläder och hållbart mode. Det ska bli spännande att se vilken väg textilbranschen väljer!

3. Vilket råd vill du ge till den som vill tänka hållbart när det gäller kläder?

Att tänka hållbart och cirkulärt när det gäller kläder ställer många frågor. Det gäller allt från materialval, till tvätt, lagning och underhåll. Och till sist bra återvinning. Att ha alla rätt kan vara svårt – det är inte lätt att bryta gamla vanor. Försök därför att fokusera på en av aspekterna som t ex materialval och när det sitter – gå vidare till de andra frågorna!

 

Fortsatt samarbete för mekanisk återvinning

Studenternas arbeten blev lyckade och ledde till initiering av det nya delprojektet Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber, som blev beviljat stöd från Vinnovas Utmaningsdriven innovation. Därmed fortsätter samarbetet med Linköpings universitet under ledning av Teknologie doktor Kerstin Johansen, som forskar och leder studenter inom maskinteknik inom institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.