Mittuniversitetet

Nedan finns en uppsats skriven av Jenny Persson 2014 som behandlar designprocessen.
Om uppsatsens målsättning:
”Utvärdera och utveckla det förslag på designmetod som togs fram i rapporten Ny designmetod för slutna materialcykler inom textilbranschen (Persson 2014), och därefter i den mån det är möjligt testa den. Undersöka närmare vilka verktyg och checklistor som behövs för att underlätta designprocessen och hur man kan utforma dem. Samt ta fram en prototyp och ett ramverk för hur designmetoden kan se ut för att underlätta och säkerställa att materialcyklerna sluts, med utgångspunkt från vårdklädföretaget Saiboo.”

PDF: Rapport om utveckling av ny designmetod – Vårdklädföretaget Saiboo

 

Kommande studentarbete
Under våren påbörjas även ett studentarbete kopplat till projektet. Vi återkommer med rapport.