Projektledningen

Tre frågor till projektledargruppen
Åsa Strandberg, Karolina Nätterlund och Jenny Persson

1. Varför tycker du att Tyg till Tyg är ett viktigt projekt?
2. Vad har du gjort tidigare?
3. Hur tänker du själv när du köper kläder?

Åsa Strandberg

1. En självklarhet och ett måste för att effektivisera återvinning av initialt SAIBOO’s uttjänta textilier men även hitta en lösning på det slit-och-släng samhälle vi byggt upp och som allt snabbare sprider sig utvecklingsländer där, liksom här, tycks man anse att konsumtion är status.

2. Har i över 20 år jobbat med textil produktion varav 18 år på H&M med allt från försäljning, inköp, produktion och metod/processutveckling. Driver idag företaget SAIBOO som designar, producerar och säljer kläder till vård- och servicerelaterade bolag. Efter att textilierna är uttjänt tas de tillbaka för att göra nytt av gammalt. Med detta som mål blev projektet Ny designmetod för slutna materialcykler ett faktum som numera döpts om till Tyg-till-Tyg.

3. Visst ska man tänka på konsumtionsmängden men tänk om det istället skulle gå att ”loopa” textilier precis som görs med t ex glas, papper, aluminium. Tänk om vi kunde göra nytt av gammalt och tänk om vi kunde kombinera vårt konsumtionsbehov med att skapa nya former av material till nya produkter med hjälp av energi från sol, vind, vatten och mänsklig arbetskraft.

Karolina Nätterlund

1. Hela 80% av en produkts miljöpåverkan bestäms redan i det tidiga idéstadiet. Därför är det otroligt viktigt att de som arbetet i denna tidiga del av designprocessen har kunskap, metoder och verktyg för att fatta kloka beslut som gör det möjligt för resurserna som används i produkten att användas om och om igen.

2. Min grund är användarcentrerad design vilket innebär att jag som designer/ingenjör tar ansvar för att de produkter, tjänster och system vi utvecklar skapar ett faktiskt värde för slutanvändaren. Till detta har jag adderat metoder som ökar flödet av idéer som bidrar till hållbar utveckling. Den metod jag arbetar mest med är biomimicry – innovation inspirerad av naturen.

3. Jag har en väldigt medveten beslutskedja kring min konsumtion;

  • Behöver jag verkligen produkten?
  • Återanvändning. Kan jag möta behovet med något som redan finns?
  • Ansvarsfull produktion/företagande. Kan jag gynna alternativ där socialt och/eller miljömässigt ansvar tagits?
  • Egen lösning. Kan jag själv skapa det jag behöver utifrån befintliga resurser?
  • Regional lösning. Finns det aktörer i min närhet som jag kan gynna?
  • Konventionell produkt. Om jag inte hittar något annat alternativ.

I min garderob har jag därför i huvudsak plagg som jag ärvt, bytt till mig, köpt på second hand, är gjorda av ekologiska eller återvunna material, omsydda, lagade, rättvist producerade, lokalt designade eller producerade.

jenny_NEW

Jenny Persson

1. Jag tror att cirkulära system är en förutsättning för att uppnå en hållbar utveckling över lag. Att både hitta de tekniska lösningarna för återvinning och utveckla en designmetod som innebär att göra rätt från början, tror jag därför är nyckeln till att förändra hela textilbranschen i en hållbar riktning.

2. Jag har jobbat med försäljning i butik från och till under 12 år, främst på H&M, men även på Byggmax. Har även en grundutbildning i sömnad och inom biologi. Är nyligen utexaminerad miljövetare där jag tränats i att se miljöproblem ur olika perspektiv, vilket gett mig stor förståelse för helheten samt många verktyg för att hitta lösningar som bidrar till en hållbar utveckling. Under utbildningen samarbetade jag också med Åsa i projektet Ny designmetod för slutna materialcykler samt gjorde praktik hos Karolina på Regionalt Designcentrum Jämtland.

3. Jag tänker noga igenom om jag verkligen behöver ett nytt plagg. Jag gillar inte att köpa saker jag inte behöver, dels av miljöskäl och dels för att det känns som en belastning med en pryl till i mitt liv om den inte fyller ett verkligt behov. Jag är noga med materialval och väljer helst naturmaterial och såklart helst ekologiskt och så giftfritt och hållbart som möjligt. Funktion, komfort och design är väldigt viktigt för mig och är i slutändan det som avgör köp eller inte.