Samarbeten

Projektet bygger på en rad samarbeten som är avgörande för att säkra kvalitet, forskning, designprocess, kundperspektiv och acceptans inom branschen.

  • Forskning, där sker samarbeten med flera universitet och högskolor, som Linköpings Universitet, Mittuniversitetet, Chalmers, KTH för att utveckla den kemiska resp mekaniska metoden för fraktionering. Vi håller även på att knyta några internationella kontakter på forskningsområdet.
  • Designmetod, där ligger fokus på att utveckla och verifiera Återvinningsnyckeln, men även att utveckla kommunikationsvalet. Samarbetspartners där är Linköpings universitet och Borås Textilhögskola. Men den rena designaspekten är en avgörande faktor för framgång och där finns ett samarbete med en rad både yngre och även etablerade designers.
  • Ett antal andra viktiga aktörer kommer att delta i projektet. Det är företag inom textilbranschen som själva har ett hållbarhetstänkande och vill ligga i framkant som SAIBOO, Klättermusen m fl.
  • Andra samarbeten gäller att bevaka och tillgodose kundperspektivet. Det är fr a offentliga aktörer som Stockholms läns landsting och Region Jämtland/Härjedalen.
  • Tyg till Tyg är en del av Mistra Future Fashion. Future Fashion är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram och finansieras av den miljöstrategiska stiftelsen Mistra. Syftet är att möjliggöra ett systemskifte i den svenska modeindustrin som leder till en hållbar utveckling av industri och samhälle.