Designprocessen

Idag arbetar branschen med en linjär designprocess – vi vill göra den cirkulär och en förutsättning är att lägga materialvalet tidigt.
En process där materialval bygger på kunskap om materialens möjlighet till återvinning men också inspirerar till kreativitet.
Projektet kommer därför att arbeta med att utveckla Återvinningsnyckeln som ett verktyg vid materialval. Men också arbeta med kommunikationsvalet för bransch och kunder.
Utgångspunkten är att jordens resurser inte är oändliga – vi måste bli kreativa både i skapande och materialhushållning!

 

Designarbetet

En designer har många aspekter att ta hänsyn till; uttryck, funktion, producerbarhet, ekonomi och miljö.
Att ta fram nya produkter är en lång process. Både inom produkt- och textildesign, bygger den till stor del på en och samma metod.

SVID, Stiftelsen svensk Industri Design, beskriver hur designprocessen ser ut idag:
Utgångsläge – Användarstudier – Koncept & visualisering – Utvärdering & konceptval – Justering & genomförande – Produktion – Uppföljning & utvärdering.
Här ligger materialvalet så sent som under Produktion och det vill vi förändra. Vi vill ge kunskap som ger förutsättningar för ett aktivt materialval utifrån materialets återvinningspotential.

 

Kreativitet vs. återvinning

Utgångspunkten är inte bara att göra rätt i designen utifrån återvinning. Det finns kanske en bild av att det verkar hämmande på fantasi och kreativitet att behöva tänka framåt och ta ansvar hela vägen. Kanske kan det tvärtom bidra till kreativitet för designers att vara del av ett nytt tänkande, att arbeta med nya parametrar och ny kunskap? Designers är ofta nyfikna och vill ligga i framkant och att vara en del av lösningen och inte en del av problemet är i sig en morot!