Uppsatser/rapporter

Borås Textilhögskola

Här kan du läsa en uppsats från Borås Textilhögskola från 2014 om designkedjan i en cirkulär ekonomi.

För att citera inledningen:
Abstract
”This paper is devoted to creation of the world’s best supply chain within the textile apparel industry from a sustainable point of view. The company “Uniforms for the dedicated” is chosen for discussion. The purpose of the paper is to develop the world’s best supply chain from a circular economy perspective by taking both efficiency and sustainability in mind to align with the business strategy of UFTD and current market changes.”

PDF: The world’s best supply chain– Textilhögskolan, Borås

 

Mittuniversitetet

Nedan finns en uppsats skriven av Jenny Persson 2014 som behandlar designprocessen.
Om uppsatsens målsättning:
”Utvärdera och utveckla det förslag på designmetod som togs fram i rapporten Ny designmetod för slutna materialcykler inom textilbranschen (Persson 2014), och därefter i den mån det är möjligt testa den. Undersöka närmare vilka verktyg och checklistor som behövs för att underlätta designprocessen och hur man kan utforma dem. Samt ta fram en prototyp och ett ramverk för hur designmetoden kan se ut för att underlätta och säkerställa att materialcyklerna sluts, med utgångspunkt från vårdklädföretaget Saiboo.”

PDF: Rapport om utveckling av ny designmetod – Vårdklädföretaget Saiboo

 

Läs här en rapport till Innovativ Kultur

Om projektets syfte:
”Det övergripande syftet var från början att ta fram en ny miljödriven designmetod inom textil och som går att applicera på designers skapande utan att för den skull hämma idéer och kreativitet.”

PDF: Projektredovisning – Ny designmetod för slutna materialcykler