While We Wait

Projektet While We Wait handlar om att skapa efterfrågan på uttjänt textil råvara samt produktionsspill och bygga en användbar depå av textila restprodukter i väntan på en fungerande materialåtervinning. Att hitta nya möjligheter för textila restprodukter som kan hjälpa till att hålla materialet kvar i loopen och undvika att det går till förbränning. While We Wait skall ses som ett mellanled, som en del av ett textilt materialkretslopp. Det är därför viktigt att materialet används på ett sätt som gör att förutsättningarna för en framtida lyckad materialåtervinning inte går förlorad. Projektet söker just nu efter partners för att genomföra olika typer av pilotförsök.

De partners som efterlyses är dels företag som hanterar textila restmaterial och dels designers, formgivare eller studenter som är intresserade av att formge produkter av detta.

 

Riktlinjer för design

Produkter eller material skapade inom eller i samarbete med While We Wait innehåller alla en textil materialdepå bestående av naturfiber, syntetfiber eller blandfiber. Produkterna skall ha en tydlig materialindelning som utan närmare förklaring visar att de enkelt kan separeras för återvinning eller återanvändning.

Delar som är sammansatta utan möjlighet till separering skall konstrueras i material som tillhör samma materialström för att ingå i antigen ett tekniskt eller biologiskt kretslopp. Alla delar skall vara fullständigt materialdeklarerade. Detta är extra viktigt för den textila materialdepån.

 

Pilotförsök

En pall tillverkad av spillmaterial från Woolpowers produktion. Ett underrede av trä, med filtat överdrag och stoppning av restmaterial i ull- och polyesterblandning.

Just nu finns två provexemplar på Café Grädda i Åre! Välkommen att provsitta och lämna ditt omdöme. Läs mer här.

WWW_Woolpowerpall_Johan Å

 

Väntrumsmöbler för barn och vuxna. While We Wait söker efter partners för att skapa textil materialdepå i form av möbler specifikt avsedda för väntrum.

WWW_Väntrum_Johan Å

 

För mer info kring pilotförsöken, kontakta
Johan Åkerström
johan@darling-design.se
www.darling-design.se

 

För mer info om projektet eller intresseanmälan, kontakta
Jenny Persson
jenny.persson22@gmail.com