I skuggan av Me too – Planet too

Vi kan kämpa för mänskliga rättigheter, jämställdhet, religionsfrihet eller mot retorisk politik, fake news osv. Men när de flygande insekterna inte längre finns med oss och fåglarna därmed mister sin näringskälla, blommor och träd inte längre befruktas och kan ge ny vegetation och näring till skogens alla djur; när de marklevande mikroorganismerna försvunnit så att den biologiska aktivitet som råder i våra odlade jordar går förlorad; vad händer med mänskligheten då? För utan en hälsosam miljö – ett hälsosamt ekosystem, där ansvar tas för de ekologiska fotavtryck vi faktiskt lämnar efter oss, vad är då allt kämpande för sociala frågor värt?

Vi kan fokusera och engagera, men är det inte något vi missar i de aktuella debatterna eller blundar vi av rädsla för verkligheten? Vilka nödrop kan moder Jord ge oss om livet ska förbli som det varit de senaste tusen åren? Vad får oss att reagera?

Och visst, vi är en mycket liten aktör, men istället för att intala oss att det ändå inte spelar någon roll, vill vi i Tyg till Tyg göra skillnad. För projektets storlek till trots, är ämnet stort och ren fakta berättar att bomullsindustrin gör av med hela 25% av all världens insektsdödande medel. Detta på en yta som endast upptar 2,5% av all odlingsbar yta på jorden. Så här kan vi inte ha det. Därför fokuserar vi på både konkreta återvinningslösningar och kunskapsspridning för att få en varaktig hållbar förändring.