I fokus

I skuggan av Me too – Planet too

Vi kan kämpa för mänskliga rättigheter, jämställdhet, religionsfrihet eller mot retorisk politik, fake news osv. Men när de flygande insekterna inte längre finns med oss och fåglarna därmed mister sin näringskälla, blommor och träd inte längre befruktas och kan ge ny vegetation och näring till skogens alla djur; när de marklevande mikroorganismerna försvunnit så att…

God Jul och Gott Nytt År!

2017 blev ett minst sagt spännande år med återvinningsprojektet Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber i fokus – Tack alla för allt stöd. Låt 2018 visa att vi faktiskt slöt materialcykeln.  

Förnyat förtroende från Vinnova

Det är med stor glädje och förväntan vi återigen kan berätta att Vinnova beslutat att fortsätta stödja vårt projekt Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber. Helt fantastiskt! Under detta steg 2 inom programmet Utmaningsdriven innovation, fokuserar vi tillsammans med våra partners på vidareutveckling av vår framtagna återvinningsteknik samt konstruktion av en första prototyp. Motivet…

Kallelse till intervju

Just nu förbereder vi oss inför hearing och intervju hos Vinnova inför vår ansökan till steg 2 inom Utmaningsdriven innovation. Återigen blir vi påminda om varför detta projekt är så viktigt. Med odling av 26 miljoner ton bomull per år och en industri som till 70 % konstbevattnas och dessutom använder 25 % av all…

Inspirerande guldkorn på Åre Sustainability Summit

Härliga hösten är här och för Jenny innebar det ett besök i Åre för deltagande i hållbarhetskonferensen Åre Sustainability Summit. Årets tema var Bo, Äta och Klä sig och många intressanta talare bjöd på en hel del guldkorn och tankeväckare. Bl a att om man är en liten aktör kan man bara göra skillnad om…

Ny rapport om plaster i haven

Återigen uppmärksammas problemet att våra hav fylls med plast. Denna gång av Naturskyddsföreningen som i sin nya rapport ”Rätt plast på rätt plats” bl a tar upp skrämmande exempel på spridningen av mikroplaster. Här uppskattas väg- och däckslitage från trafiken samt konstgräsplaner stå för de största utsläppen, men även syntetiska textilier är en stor källa….

LTU blir ny samarbetspartner!

Vi välkomnar Luleå universitet som ny samarbetspartner till Tyg till Tyg! I första skedet kommer en innovationsutmaning att arrangeras inom projektet Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber. Därefter är förhoppningen att samverkan fortsätter mot nya höjder i utvecklandet av textil återvinning. Vi ser med spänning fram emot vad detta kan leda till!  

Svenska folkets missuppfattning om textilåtervinning

I veckan släppte Konsumentföreningen Stockholm en rapport om svenskarnas kunskap om skräp, sopsortering och återvinning. Det visar sig att det finns en hel del missuppfattningar och kunskapsluckor. Bland annat tror hela 67 % att större delen av klädkedjornas insamlade textilier blir nya kläder och textila material. Men detta är alltså felaktigt. Uppskattningsvis rör det sig…

Ny teknik för automatisk sortering av textilier

Just nu testar IVL Svenska Miljöinstitutet en automatiserad textilsortering på en unik pilotanläggning i Avesta. Tekniken bygger på optiska sensorer som känner av materialets fiberinnehåll. Syftet är att skapa en effektiv sorteringslösning för kläder och textilier baserat på olika fibertyper, som därmed möjliggör hantering av stora flöden och bättre anpassning till olika återvinningsprocesser. På sikt är…

Nya utmaningar – Nya taggade studenter

Vi hälsar våra fyra entusiastiska Linköpingsstudenter välkomna till Tyg till Tyg, som i projektet ”Spinn tråden på nytt” fokuserar på mekanisk återvinning. Vi ser fram emot vad nu knutna aktörer; studenter, forskare och företagsledare på både nationell och internationell basis kan komma fram till för att lösa kvalitets- och effektivitetsfrågorna kring den mekaniska återvinningen. Allt…