Textilipedia

Under förundersökningen inom projektet Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber genomfördes en kartläggning av textila tekniker och fiberkvaliteter. Resultatet har vi samlat i ett dokument vi valt att kalla Textilipedia – ett slags uppslagsverk som kommer uppdateras allt eftersom ny information tillkommer.

Textilipedia