Återvinningsnyckeln

Återvinningsnyckel – ett designredskap vid cirkulär produktion

Tidigare projekt – Ny designmetod för slutna materialcykler (se rapporten till Innovativ Kultur)  tog fram ett ramverk till det verktyg i designprocessen som vi kommit att kalla Återvinningsnyckeln. Den ska ge information och vara ett enkelt redskap för designers och kunna besvara frågan – Vad händer sen?

För att kunna fatta de beslut som möjliggör slutna materialcykler behöver designern veta vilka material man kan blanda för att de ska kunna återvinnas till ett biologiskt eller tekniskt kretslopp och vad de kan bli sedan. Det innefattar även att tillsatser som färger och kemikalier ska kunna hanteras på ett miljömässigt hållbart sätt. Dessa kriterier gäller tyger, liksom även alla detaljer i plaggen som tråd, knappar, blixtlås etc samt att de ska vara lätta att separera från övrigt material om de inte går att återvinna tillsammans.

För att säkerställa att man är på rätt väg under processens gång, behövs det checklistor och mätverktyg som alla beslut kan checkas av mot, t ex ett hållbarhetsindex (HIGG) och en materialåtervinningsnyckel.

 

Några av de frågor som ingår i Återvinningsnyckeln:

Består produkten av endast återvinningsbara
• tyger?
• detaljer (knappar, blixtlås, etiketter, brodyr etc)?
• tråd?

Möjliggörs återanvändning av
• produkten/materialet i befintligt skick?
• detaljerna?
• fibern?

Finns det en lösning på vad produkten kan bli efter återvinning?
Leder materialvalen till att materialcyklerna kan slutas?
Består produkten av lättseparerade material eller att hela produkten kan återvinnas tillsammans?
Har den lång livslängd?
Är färgerna nedbrytbara?
Går det lätt att kommunicera materialens miljökonsekvenser i alla led?
Är kundkommunikationen om produktens återvinning klar?

 

Fortsatt utvecklingsarbete

Återvinningsnyckeln har tagits fram i dialog med akademi, studenter, näringsliv, forskare och designers och ger ett redskap för ett cirkulärt tänkande. Idag blir tyvärr svaret på majoriteten av ovanstående frågor “nej”! Ännu återstår många grundläggande frågor att lösa. Den viktigaste är att lösa frågan om fraktionering och återvinning av blandmaterial. Även frågor runt kommunikation måste utvecklas om detta ska kunna bli en branschstandard. Metoden måste också testas i verkligheten, dvs genom att företag använder och verifierar den i sin produktion. Men jämfört med dagens traditionella designmetod har Återvinningsnyckeln kommit långt i att formulera både en metod och vilka frågor som återstår att besvara.